Proiect Donau Soja – Studiul comparativ al diferitelor varietăți de soia în condițiile eco-pedologice din Cojocna

– Experiențe – poligon AGRIM – Obiective specifice Studiul comparativ al diferitelor soiuri de soia în condițiile eco-pedologice din Cojocna. Influența tratamentelor la sămânță și pe vegetație folosind produse pentru agricultura biologică: ComCat și Poliriz S. ComCat este un extract unic, din plante sălbatice netoxice, care îmbunătățește creșterea plantelor și…

Mai multe

Proiect APPR -Definirea principalelor elementelor tehnologice specifice pentru cultura porumbului în condițiile eco-pedologice din Câmpia Transilvaniei

– ÎNFIINȚAREA POLIGONULUI AGRIM – SCOP Definirea principalelor elemente tehnologice specifice pentru cultura porumbului în condițiile eco-pedologice din Câmpia Transilvaniei, în cadrul proiectului care vizează Managementul integrat al Inputurilor agricole – AGRIM. OBIECTIVELE SPECIFICE: Determinarea influenței potențialului genetic al hibrizilor de porumb utilizați privind răspunsul la aplicarea în complex a…

Mai multe