AGRICULTURA DIGITALĂ – INSTRUMENT PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FERMEI – IN CONTEXTUL PRACTICARII UNEI AGRICULTURI DURABILE:

Agricultura durabilă urmarește menţinerea unui echilibru între necesitatea prezervării valorilor materiale şi morale ale spaţiului rural şi modernizarea susținută și schimbările din sectorul agricol.

SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SATULUI MONTAN ROMÂNESC

Infiintarea unui Centru de pregătire multifuncțională pentru valorificarea potențialului agricol și turistic al zonei” pornind de la premiza ca EDUCATIA – este sansa pentru viitorul satelor din zona montana

Aplicatie pentru managementul integrat al fermei – lansare 2020

Tehnologii agricole durabile:

Ghid de bune practici in agricultura durabila- landare on line aprilie 2020
Tehnologii durabile specifice -2020

Vedere generala

Echipa AGRIM participând la o expoziție agro
Agricultura durabilă - este un concept ce urmărește menținerea unui echilibru între necesitatea conservării valorilor materiale și morale ale spațiului rural și ritmul schimbărilor determinate de modernizarea acestui sector.

Pentru a promova concret și corect conceptul de „agricultură durabilă” în rândul tuturor entităților interesate și implicate în această orientare, este nevoie de stabilirea unei relații de feed-back cu privire la condițiile necesare pentru implementarea acestui concept în practică și recunoașterea existenței sau nu a acestor condiții la nivelul țării noastre.

Vizitați platforma 🌾 AGRIM pentru noutăți informative și discuții cu experți în agricultură durabilă.

Misiunea

 
De a deveni un partener de încredere, solid pentru fermieri, pentru asociațiile locale de producători, pentru organizațiile non-profit de profil, pentru autoritățile competente si pentru comunitățile locale
 
De a contribui activ la proiecte de cercetare –dezvoltare care vizeaza practicarea unei agriculturi durabile in Romania și de a susține producătorii locali, autohtoni în special din zonele dezavantajate economic
 
De a crește nivelul de conștientizare publică și de responsabilizare a actorilor principali și a factorilor de decizie din acest sector cu privire la faptul că sunt necesare acțiuni imediate pentru a răspunde provocărilor de mediu, sociale și economice în producția și consumul de produse agricole
 
De a susține dezvoltarea agriculturii durabile in Romania, a utilizării raționale și responsabile a resurselor, cu scopul protejării mediului înconjurător

Obiective


Fundația va iniția și dezvolta, inclusiv în colaborare cu alte asociații și/sau fundații, persoane fizice/juridice, precum și cu autorități publice și/sau organismele naționale/ internaționale, cu societăți comerciale și persoane fizice programe specifice in conformitate cu obiectivele sale ce vizeaza:
• promovarea, dezvoltarea, cercetarea și realizarea de acțiuni de susținere a agriculturii și a exploatării resurselor naturale, precum și a protecției mediului înconjurător;
• inițierea si organizarea de evenimente, activități, acțiuni, dezbateri publice, seminarii, campanii mass-media în vederea susținerii și promovării practicarii agriculturii durabile in Romania;
• initierea de evenimente culturale, sociale, economice și umanitare

Viziune
Viziunea noastră este pentru o agricultura durabila in Romania, în care și generațiile viitoare vor beneficia și ele de resursele naturale extraordinare pe care încă le avem la dispoziție