Istoric

Fundația READ a fost înființată în anul 2013  pornind de la existența unei relații de colaborare științifică între mediul academic reprezentat de către USAMV Cluj și companii din domeniul agribusiness (semințe, inputuri agricole) pornind de la ideea că promovarea unei agriculturi durabile la nivelul micilor comunități poate fi tranzitată către un mediu extins, care să cuprindă toți actorii reprezentativi din agricultură.

Astfel s-a născut ideea creării unui organism independent prin intermediul căruia să se coopteze toți jucătorii din agricultură – de la mari si mici fermieri, la producătorii și distribuitorii de îngrășăminte chimice, mașini agricole și produse de protecția plantelor, produse alimentare, precum și alte ONG-uri active în domeniu.

Numele Fundației a rezultat deci natural sintetizând ceea ce initiatorii săi au gândit ca direcții principale de activitate și implicare, respectiv: Fundația Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă.

Sprijinul celor care au înțeles viziunea și misiunea  acestei Fundații a făcut ca READ să devină posibilă.

Fundația READ derulează proiecte care vizează exploatarea rațională a resurselor naturale prin îmbunătățirea metodologiei de practicare a agriculturii durabile prin:

  • Proiecte de cercetare-dezvoltare;
  • Evenimente, activități, acțiuni, dezbateri publice, seminarii, campanii mass-media privind agricultura durabilă;
  • Creșterea accesului la educație a tinerei generații în spriritul dezvoltării durabile a zonelor rurale din România.

Comentariile sunt închise.