Anunț important: în atenția persoanelor care și-au exprimat intenția de a participa la cursul de formare profesională “Școala românească de agricultură sustenabilă”

Stimate doamnelor/domnilor, Vă mulțumim pentru interesul dumneavoatră de a participa la cursul de formare profesională și, pe această cale, dorim să vă anunțăm că suntem în procesul de constituire a grupelor zonale și pe nivel de interes. După centralizarea tuturor înscrierilor, vom forma grupurile, astfel încât să facilităm o experiență…

Citește în continuare

Sustenabilitatea în agricultură: Agricultura sustenabilă – agricultura viitorului în România

Platforma AGRIM, susținută de Fundatia READ/ Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă și Facultatea de Agricultură, USAMV Cluj-Napoca au organizat o serie de workshop-uri care au avut ca scop prezentarea generală a problematicii legate de schimbările climatice globale și contribuția sectorului de producție agricolă la emisia gazelor cu efect de seră, la prezentarea practicilor agricole sustenabile care pot determina sechestrarea unor cantități importante de C în sol.

Citește în continuare

Inputuri Integrate la Tehnologia Cultivării Porumbului în Anul 2018

Workshop-ul intitulat „Inputuri Integrate la Tehnologia Cultivării Porumbului în Anul 2018” a fost organizat de Rețeaua AGRIM, susținută de FUNDAȚIA RESURSE EFICIENTE ȘI AGRICULTURĂ DURABILĂ – READ. Workshop-ul a avut loc în data de 15 martie, 2019, la USAMV Cluj-Napoca. Agenda întâlnirii a inclus următoarele preocupări din sfera inputurilor integrate…

Citește în continuare

Evaluarea sustenabilității sistemelor agricole

Platforma AGRIM, susținută de Fundatia READ/ Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă și Facultatea de Agricultură, USAMV Cluj-Napoca au organizat o serie de workshop-uri care au avut ca scop prezentarea generală a problematicii legate de schimbările climatice globale și contribuția sectorului de producție agricolă la emisia gazelor cu efect de seră, la prezentarea practicilor agricole sustenabile care pot determina sechestrarea unor cantități importante de C în sol.

Citește în continuare

Loturi demonstrative

Producerea de culturi în loturi demonstrative utilizând tehnologii pentru agricultură integrată pentru a atinge obiective de sustenabilitate. Loturile sunt stabilitate pe terenurile USAMV Cluj-Napoca sau în ferme din rețeaua partenerilor AGRIM.. Utilizări: organizare de evenimente educaționale de tip „field day” parte din producția de materiale informative (ex. prezentări, video) workshop-uri…

Citește în continuare