Proiect APPR -Definirea principalelor elementelor tehnologice specifice pentru cultura porumbului în condițiile eco-pedologice din Câmpia Transilvaniei

– ÎNFIINȚAREA POLIGONULUI AGRIM – SCOP Definirea principalelor elemente tehnologice specifice pentru cultura porumbului în condițiile eco-pedologice din Câmpia Transilvaniei, în cadrul proiectului care vizează Managementul integrat al Inputurilor agricole – AGRIM. OBIECTIVELE SPECIFICE: Determinarea influenței potențialului genetic al hibrizilor de porumb utilizați privind răspunsul la aplicarea în complex a…

Citește în continuare