Măsuri de optimizare a fertilității solurilor pentru culturile de toamnă

Începutul unui nou an agricol, cu lucrările solului pentru însămânțarea culturilor de toamnă (cereale, rapiță) ridică probleme noi în legătură cu condițiile optimizării acestora în scopuri productive. Evident că specificul acestui an, cu deficite de apă chiar cumulate din anii anteriori, cu perioade de temperaturi caniculare, atenționează discernământ și profesionalism…

Citește în continuare

Gestionarea azotului în agricultura integrată

Managementul eficient al azotului în agricultură are la bază cunoștințe cuprinzătoare asupra circuitului acestui element în componentele ecosistemelor, date suficiente privind nutriția, rolul și eficiența, necesarul culturilor și nu în ultimul rând cunoștințe solide despre resursele fertilizante cu azot în condiții reale de eficiență. Date succinte despre azotul din sol:…

Citește în continuare

Gestionarea resturilor vegetale ca resurse fertilizante

În conceptele unei agriculturi moderne, cu sisteme de productivitate ridicată mai ales şi evoluție favorabilă a solurilor în condiții de implementare şi menținere durabilă a unui echilibru ecologic real, fertilizanții organici ca resurse cu rol humifer au un loc bine definit, determinant-ameliorativ, constructiv ecologic dar şi determinant productiv şi calitativ…

Citește în continuare

Modelarea indicilor de fertilitate ai solului pentru culturi agricole în extindere

Modelarea indicilor de fertilitate ai solului pentru culturi agricole în extindere ca suprafețe și producții (rapiță, floarea soarelui, soia) Ultimele două-trei decenii marchează pentru agricultura țâri noastre, ca urmare a perfecționării unor tehnologii și evident a unor abordări economice, extinderea suprafețelor de rapiță, floarea soarelui și soia, cu rezultate de…

Citește în continuare

Fertilizarea la floarea soarelui

Pentru zonele temperate, cultura de floarea soarelui a devenit, dintre plantele oleaginoase, cu importanța agronomică cea mai ridicată, dar și cu efecte economice dovedite. În țara noastră, justificat tehnologic și economic, mai cu seamă în ultimele două decenii, este o cultură în extindere ca suprafață cultivată și ca urmare a…

Citește în continuare

Fertilizarea foliară în contextul fertilizărilor complexe și integrate

Îngrășămintele foliare sunt soluții complexe lichide, cu macro- și microelemente, în particular și cu substanțe biologic active, aplicabile extraradicular, cu efecte de stimulare a absorbției, translocării și asimilării elementelor nutritive din sol și aplicate acestuia și, în final, asupra nivelului calitativ și cantitativ al producțiilor agricole. 1) Actualitate în domeniul…

Citește în continuare

Cartarea agrochimică

Prin definiție, cartarea agrochimică este activitatea de teren, laborator și cartografie realizată curent și periodic (ciclic) pentru studiul indicatorilor agrochimici relevanți ai fertilității solului, în scopul adoptării deciziilor și măsurilor de fertilizare și corectare a reacției, cu implicare decisivă în managementul nutriției, fertilizării și fertilității solurilor. Denumirea de cartare agrochimică…

Citește în continuare

Domnul Ing. Tudor George Aostăcioaei de la USAMV Iași este câștigătorul bursei de cercetare AGRIM

Fundația READ (Fundația Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă) a organizat un concurs pentru acordarea a patru burse de cercetare cu tema Studiul GES în agricultura românească – rolul tehnologiilor agricole sustenabile în reducerea acestora. Competiția a fost diseminată prin intermediul Platformei Agrim și s-a adresat tinerilor absolvenți ai studiilor de…

Citește în continuare