Activități propuse – 2023

Obiectivul Fundației READ pentru 2023 este de a promova managementul durabil al solurilor în vederea susținerii producției agroalimentare de înaltă valoare nutritivă și a siguranței alimentare. Având la bază principiul HEALTHY SOIL=HEALTHY FOOD=HEALTHY ENVIRONMENT și Strategia UE privind solul, activitățile propuse pentru anul 2023 se concentrează asupra valorificării beneficiilor solurilor…

Citește în continuare