Modelarea indicilor de fertilitate ai solului pentru culturi agricole în extindere

Modelarea indicilor de fertilitate ai solului pentru culturi agricole în extindere ca suprafețe și producții (rapiță, floarea soarelui, soia) Ultimele două-trei decenii marchează pentru agricultura țâri noastre, ca urmare a perfecționării unor tehnologii și evident a unor abordări economice, extinderea suprafețelor de rapiță, floarea soarelui și soia, cu rezultate de…

Citește în continuare

Fertilizarea la floarea soarelui

Pentru zonele temperate, cultura de floarea soarelui a devenit, dintre plantele oleaginoase, cu importanța agronomică cea mai ridicată, dar și cu efecte economice dovedite. În țara noastră, justificat tehnologic și economic, mai cu seamă în ultimele două decenii, este o cultură în extindere ca suprafață cultivată și ca urmare a…

Citește în continuare