Misiunea

Misiunea Fundației este:

  • de a susține dezvoltarea agriculturii durabile in Romania, a utilizării raționale și responsabile a resurselor, cu scopul protejării mediului înconjurător;
  • de a deveni un partener de încredere, solid pentru fermieri, pentru asociațiile locale de producători, pentru organizațiile non-profit de profil, pentru autoritățile competente și pentru comunitățile locale;
  • de a contribui activ la proiecte de cercetare – dezvoltare care vizează practicarea unei agriculturi durabile în România;
  • de a susține producătorii locali, autohtoni, în special din zonele dezavantajate economic;
  • de a crește nivelul de conștientizare publică și de responsabilizare a actorilor principali și a factorilor de decizie din acest sector cu privire la faptul că sunt necesare acțiuni imediate pentru a răspunde provocărilor de mediu, sociale și economice în producția și consumul de produse agricole.

Comentariile sunt închise.