Workshop AGRIM & CFT: „Mijloace de reducere a emisiilor de GES la fermele din România”

În data de 15 Septembrie 2022 Platforma AGRIM (dezvoltată de Fundatia READ/ Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă și Facultatea de Agricultură, USAMV Cluj-Napoca), în parteneriat cu CoolFarm Alliance, au organizat workshop-ul „Mijloace de reducere a emisiilor de GES la fermele din România”. Workshopul a fost organizat în cadrul Conferinței internaționale ”Life Sciences for Sustainable Development”, organizată de USAMV Cluj-Napoca.

Agenda întâlnirii a inclus prezentarea:

  • celor mai noi statistici cu privire la contribuția sectorului de producție agricolă la cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră (GES);
  • aplicației CoolFarmTool – o unealtă simplă, accesibilă și indispensabilă în alegerea și implementarea practicilor de management sustenabil pentru fermă, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Această aplicație este pusă la dispoziția fermierilor și persoanelor interesate prin intermediul platformei AGRIM;
  • rezultatelor obținute în urma derulării unor studii de caz derulate de AGRIM, ce au avut ca scop evaluarea emisiilor de GES la nivelul unor ferme agricole vegetale și sisteme de creștere a animalelor din România.

Comentariile sunt închise.