Fertilizarea foliară în contextul fertilizărilor complexe și integrate

Îngrășămintele foliare sunt soluții complexe lichide, cu macro- și microelemente, în particular și cu substanțe biologic active, aplicabile extraradicular, cu efecte de stimulare a absorbției, translocării și asimilării elementelor nutritive din sol și aplicate acestuia și, în final, asupra nivelului calitativ și cantitativ al producțiilor agricole.

1) Actualitate în domeniul îngrășămintelor foliare: sunt utilizate cu extindere chiar în toată lumea din anii ‘50-’60 ai secolului trecut. La noi se consemnează ca posibile efecte de stimulare nutritivă foliară care se manifestă în urma tehnologiei de aplicare a ureei dizolvate (5-8%) în unele erbicide (de tipul 2,4 D, la cereale) sau a introducerii în asemenea soluții a unor extracte lichide minerale (prin diluții din îngrășămintele sau sărurile cu NPK), ca și la aplicarea unor soluții de prevenție fitopatologică (la pomi și viță de vie) din categoria zemei bordeleze (cu CuSO4). Aceste alternative au permis incipient să se constate efecte de stimulare ale nutriției prin substanțe nutritive introduse și chiar o reciprocitate de efecte nutrienți-erbicid sau nutrienți-efecte de protecție fitopatologică.

Concomitent cu aceste abordări, după înființarea combinatelor de îngrășăminte chimice și a unor fabrici cu profil chimic (după anii 1960), se profilează și se dezvoltă și în România realizarea producției de îngrășăminte solide granulate, dar și a celor lichide complexe de tip foliar. Unele sortimente s-au nominalizat frecvent cu “F” (foliar) urmat de trei cifre prin care se exprima raportul NPK, apoi cele nominalizate folifag (foliar fabricat la Făgăraș) sau produsele foliare Polimet. Aceste produse autohtone au completat și diversificat gama fertilizanților foliari care în principal proveneau din import.

Compoziția principală a produselor foliare o constituie macroelementele primare (suma N+P2O5+K2O = 140-250 g/l) și se completează diferit cu S, Ca, Mg și chiar cu unele microelemente. Mai recent, aceste compoziții complexe lichide se pot completa cu substanțe biologic active (cărora li se atribuie efecte multiple).

2) Piața mondială de îngrășăminte foliare: deține în prezent numeroase compoziții fertilizante foliare, care se pot structura după compoziție și domeniul utilizării astfel:

 • Soluții complexe generale sau concentrate: dețin în compoziția lor substanțe minerale și organice cu macroelemente (N, P, K, S, Ca, Mg) și microelemente (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo), toate în forme dizolvate și potențial asimilabile. Macroelementele provin din îngrășăminte simple sau complexe (uree, fosfați de amoniu, clorură de potasiu, azotat de potasiu ș.a.), iar microelementele se introduc prin compuși minerali la anioni (B, Mo) și organominerali (solubili chelatici) la cationi (Fe, Mn, Cu, Zn). În compoziția complexă a acestei categorii de îngrășăminte foliare se regăsesc și unele substanțe biologic active – aminoacizi, acizi organici, acizi humici, vitamine, biostimulatori, etc., care întregesc rolul acestor fertilizanți în stimulare fiziologică și biochimică a metabolismului vegetal. Această categorie de fertilizanți foliari este promovată ca extindere și utilizare la toate culturile, considerate fiind astfel ca produse foliare universale și generale. Sunt promovate sub denumiri diverse ca – Plantfert, Cropmax, Foliplant, Nutrileaf, Folimax ș.a., denumiri care exprimă de fapt scopul folosirii lor.
 • Soluții foliare speciale: au destinație mult mai precisă ca aplicare în legătură cu compoziția lor și cu predominanța unuia sau mai multor elemente sau substanțe deținute: Folimax Boron (cu B), Aminofeed (cu amine și aminoacizi), Bionat (cu biostimulatori), Calmax (cu Ca predominant), Azohum (cu acizi humici și extracte de alge). Compoziția lor este mai restrânsă, dar pot deține în cuplu macro cu microelemente sau, cazul chelaților, pur și simplu cu compozții unilaterale (Fe-EDTA, Cu-EDTA).
 • Fertilizanți foliari ecologici: au la baza compoziției lor numai substanțe cu determinanță ecologică – extracte de plante, de alge marine, din turbă sau din reziduuri vegetale.

3) Date utile practicii fertilizării foliare:

Roluri și efecte ale fertilizării foliare:

 • Acestor fertilizanți li se atribuie roluri de simulare a consumului productiv de elemente nutritive din sol și aplicate acestuia fără a substitui nutriția și fertilizarea prin sistem radicular (prin sol) față de care efectul îngrășămintelor foliare este complementar și suplimentar necesar în optimizarea și echilibrarea acestuia. Tehnologic, fără a substitui fertilizările de bază (anterioare sau concomitente semănatului), nici pe cele faziale, aplicarea fertilizării foliare intervine deci cu completarea suplimentară a elementelor de nutriție
 • Substanțele fertilizante sunt dizolvate/solubilizate în compozițiile foliare. De aceea, aplicate extraradicular, preponderent pe frunze (pe ambele părți ale acestora) au o absorbție directă, rapidă în plante, cu un transfer și translocare rapidă în organele vegetale, posibil cu un grad de absorbție de 90-100%.
 • Efectul fertilizării foliare este cu atât mai sigur cu cât solul este mai bine asigurat cu nutrienți din fertilizări anterioare sau actuale la sol, de aceea, fertilizarea foliară se poate integra în sistemele de fertilizare prevăzute în tehnologiile de cultură a plantelor.
 • Între efectele pozitive atribuite fertilizării foliare se înscrie și capacitatea acestora de a preveni deficiențele primare (lipsă din sol) sau secundare (induse în sol și la plante), delimitându-se astfel o capacitate a lor de a preveni, corecta și trata aceste dereglări nutriționale. De aceea, uneori au fost denumite produse fertilizante “anticarențiale.”
 • Se aplică succesiv în 2-3 tratamente pe parcursul unui ciclu de vegetație, de aceea, intervenția lor poate conta ca un efect rapid de reglare a nutriției cu efecte specifice pentru fiecare fenofază – înflorit, legarea fructelor, mărimea și umplerea semințelor, de creștere vegetativă, de realizare a unor indici calitativi, de valorificare sau păstrare a produselor.
 • Aplicarea lor în cantități mici la unitatea de suprafață sau pe culturi, fertilizarea complexă foliară integrată într-un sistem diferențiat, dar unitar de fertilizare asigură acestei practici tehnologice un conținut “parțial ecologic”, de aceea, acest efect sau rol se poate promova prin fertilizarea foliară în ansamblul fertilizării generale.

4) Tehnologia de aplicare a fertilizanților foliari:

Cerințe fizico-chimice și de calitate:

 • Se achiziționează numai produse foliare avizate de comisiile de specialitate din MADR, ca sortimente RO-îngrășăminte, cu buletine de analiză și calitate actuale, cu date inscripționate pe ambalaje.
 • Tehnologia aplicării presupune diluții volumetrice ale produselor, de 70-300 ori, folosind 0,3-1,5 l pentru a prepara 100 l soluție diluată fertilizantă de aplicat pe plante – la primele fertilizări (pe țesuturi tinere-în formare), îngrășămintele foliare se aplică mai diluate (0,2-0,5%), iar la aplicările ulterioare (pe țesuturi mature), mai concentrate, 0,5-1%. La suprafața agricolă se aplică 200-500 l/ha soluție diluată fertilizantă, cu variații de la prima la ultima fertilizare. În aceste concentrații se pot aplica 2-4 tratamente, frecvent 3, distanțate la 14 zile, începând cu apariția frunzelor adevărate. Soluțiile de aplicat trebuie să dețină un pH slab acid-neutru (6,8-7,2).
 • Agregatele de aplicat sunt cele din dotarea mecanică a fermelor, cu dotare specială a duzelor, iar rezervoarele și conductele trebuie prevăzute anticoroziv.
 • Distribuția cea mai uniformă se realizează la aplicările cu atomizoare care pot distribui soluțiile de aplicat pe ambele părți ale frunzei.

Alte cerințe:

 • La achiziționarea produselor în ambalajul original, dar și după realizarea diluțiilor pentru aplicare, soluțiile originală și cea diluată trebuie să se mențină limpede, cu claritate, fără medii stratificate și suspensii. În aceste medii se pot manifesta nuanțe de culori (brun-verzui-galben), în funcție de prezența complexelor chelatice organominerale ale cationilor.
 • Produsele autentice sunt miscibile cu apa de calitate, bună de irigat, fără clorurarea acesteia.
 • Se recomandă executarea fertilizărilor dimineața și apoi seara la temperaturi până la 25-26°C și nu excesive.
 • Aplicarea și rezultatele fertilizărilor foliare trebuie controlate și economic întrucât tehnologiile necesită cheltuieli suplimentare, dotări speciale, manipulări și costuri suplimentare.
 • Sunt și alte aspecte colaterale, ce nu pot fi neglijate în legătură cu o posibilitate de a reține 1-2 produse eficiente în fiecare an agricol a căror utilizare poate fi legată de intervențiile după accidentele climatice a temperaturilor scăzute, a atacului de boli și dăunători sau în contrapartidă, pentru a diminua efectul de secetă pedologică, asemenea aplicări fiind utile în situații neprevăzute.

În contextul fertilizărilor în general, fertilizarea foliară se încadrează ca prezență și efect stimulativ complementar, dar numai pe fondul unor fertilizări raționale aplicate la sol în compatibilitate cu cerințele solurilor și plantelor.

Comentariile sunt închise.