Fertilizarea la cultura de porumb

În țara noastră porumbul ocupă cea mai mare suprafață cultivată datorită productivității ridicate și randamentelor mari la unitatea de suprafață. Suprafața ocupată anual (în ultimii zece ani) este cu o variație în jurul a 2,8-3,1 mil. ha, posibilă fluctuație și în acest an, dependentă (în minus) de lipsa precipitațiilor din sezonul rece, dar (și în plus) o creștere datorită suprafețelor posibil compromise ale culturilor de toamnă (mai ales de rapiță, dar și cereale păioase, din aceleași motive).

Necesarul de elemente fertilizante

Porumbul are un necesar important de elemente esențiale (N, P, K, Mg, S), dar și de Zn, dintre microelemente, fiind sensibil la insuficiența acestuia (care apare în mediu alcalin-carbonatic și la suprafosfatare). Porumbul prelevează din sol, la producțiile ridicate ce se pot obține, cantități mari de nutrienți, conform consumului specific (c.s. = kg/t de producție), la nivelul de 28 kg N, 18 kg P2O5, 30 kg K2O, 12 kg CaO, 4 kg MgO și 3 kg S.

Perioadele critice ale nutriției la porumb:

  • de la răsărire la 6-8 frunze
  • la consumul maxim, de la mătăsire la umplerea bobului
  • are sensibilitate ridicată la deficitul de apă din sol, întrucât se apreciază că pentru 1t boabe consumă 1200-1500 m3 de apă, cu un consum specific de apă de 570-600 g apă pentru producerea unui gram de s.u.

Sistemele de fertilizare propuse au la bază interacțiunea complementară NPK, potențată

și de aportul de S+Mg sau S+Mg+Zn+B.

Pentru solurile fertile, de regulă echilibrate cu humus și NPK, se poate utiliza UAN (lichid) la una dintre fertilizările faziale.

Aplicarea îngrășămintelor se face fracționat (de bază, la semănat și fazial), cu tehnologia aplicării pe toată suprafața la fertilizarea de bază și preferabil mai ales la deficit de apă în sol, cu aplicare localizată la fertilizările faziale.

Pentru fertilizarea de bază: variante la alegere

– NPK (MOP, SOP) – 350-400 kg s.c./ha

– NPK+Mg+S – 400 kg s.c./ha

– NP+Zn – 400 kg s.c./ha

Pentru fertilizarea la semănat (starter), la alegere:

– CAN – 120 kg s.c./ha

– NP (27-13,5-0) – 120 kg s.c./ha

– NP (20-20-0) – 150 kg s.c./ha

La fertilizarea fazială, prima prașilă sau două fracționări:

– AN – 200 kg s.c./ha

– CAN – 250 kg s.c./ha

– uree – 150 kg s.c./ha

– NP – 250 kg s.c./ha

– UAN – 200-250 l/ha

În aceste sisteme de fertilizare complexe, se pot integra și tratamente foliare (ce conțin macro și microelemente), cu efecte de stimulare și echilibrare a nutriției.

Comentariile sunt închise.