Cercetare și transfer tehnologic 2022

A. Organizarea platformei de cercetare cu scopul: Implementarea tehnologiilor inovative specifice agriculturii de precizie pentru asigurarea conservării, ameliorării și protecției solurilor din România;

     • Locația: Grădiștea , jud. Călărași – ferma BACIU ALEXANDRU 

B. Organizarea de webinarii privind metodele de conservarea, ameliorarea  solului prin folosirea tehnologiilor specifice agriculturii conservative și de precizie – grupuri de fermieri, tineri masteranzi, asociații profesionale, parteneri – se va anunța pe site-ul AGRIM.ro;

C. Optimizarea exploatațiilor agricole în scopul îmbunătățirii eficienței economice, creșterii producției și îmbunătățirii indicilor de calitate a producțiilor agricole;

  • Activități de cercetare și continuarea colaborării  științifice cu partenerii  platformei AGRIM ( testarea efectului unor inputuri asupra calității solurilor, testarea diferitelor tehnologii conservative sau regenerative, minimum-tillage sau no-till, etc), asupra calității solurilor și a cantității de C  sechestrat;
  •  Organizarea câmp experimental Jucu, SDE Cluj

D. Pilotarea eficientei aplicației AGRIM în ferme;

  • identificarea de ferme pentru pilotarea aplicației AGRIM și a aplicației COOL FARM TOOL

E. Managementul carbonului și rolul în conservarea solului; stabilirea practicilor de sechestrare a carbonului și implementarea  acestora  la nivelul fermelor din România și integrarea devizelor tehnologice ale culturilor utilizate în aplicația AGRIM SMART FARMING – organizare de work-shop-uri prin platforma AGRIM;

F. Concurs pentru tinerii fermieri „Implementarea aplicației AGRIM SMART FARMING și calculul cantității de carbon sechestrat în diferite variante.

Comentariile sunt închise.