Ameliorarea solurilor acide

Ameliorarea solurilor acide se realizează printr-un complex de măsuri cu intercondiționare pozitivă și potențare a efectelor în corectarea reacției și îmbunătățirea regimului chimic (nutritiv), fizic și biologic al acestor unități pedoagrochimice de sol și, în final, de sporire a productivității acestora. Proiectarea acestor măsuri de ameliorare are în vedere identificarea unităților de sol interesate amendării, programarea măsurilor de fertilizare în dependență de indicatorii agrochimici relevanți și, evident, mai multe activități tehnologice (asolamente cu structuri de culturi benefice, lucrări specifice ale solului, reamendarea ș.a.), toate acestea în esență conduc la eficiența măsurilor proiectate și aplicate.

Solurile acide amendabile ocupă în țara noastră o suprafață de 3,424 mil. ha, din care aproape 2 mil. ha cu folosință arabilă, reprezentate în principal de unități pedologice (taxonomice) din clasele de luvisoluri (preluvosoluri, luvisoluri) (pentru zonele agricole) și din cambisoluri (districambosoluri) (în zonele montane). Suprafața totală a solurilor acide amendabile poate fi completată și extinsă și la alte unități pedologice, dar acidifiate tehnologic sau prin poluare la nivelul celor amendabile. Agrochimic, clasa solurilor acide amendabile deține valori ale indicilor acidității la nivel mediu și puternic acid, cu pH sub 5,8 și V% sub 75, condiții în care conținutul Al-mobil este în concentrații mai mari de 0,3-0,5 me/100 g sol și constituie astfel principalul factor fitotoxic al acidității.

Măsurile programului de ameliorare:

  • Corectarea reacției acide prin aplicarea de “amendamente pentru solurile acide” care au la baza compoziției CaCO3 sau CaCO3.MgCO3 și în alte materiale CaO.

Dozele de amendamente au mărimea necesară neutralizării acidității și modificării pH-ului, în creșterea saturației în baze (pe seama Ca sau Ca+Mg) și reducerea efectului negativ al concentrațiilor de Al.

Calculul acestor doze se face frecvent în două alternative – după Ah – Da, t/ha = Ah·10·50/100·100/PNA sau după Sb și V% – Da, t/ha = Sb (Vd/Vi – 1)·150/PNA·Gv·h, adică după aceste calcule se propune ca dozele de amendamente să fie suficiente neutralizării acidității potențiale, dar și pentru obținerea unei saturații în baze necesară unui mediu sănătos de creștere a plantelor.

S-a dovedit experimental și productiv că un bun amendament pentru solurile acide trebuie să dețină o capacitate (putere) de neutralizare (PNA = % CaCO3 în conținut) cât mai ridicată (de regulă peste 70-90%), să aibă un compoziție și unele elemente fertilizante reziduale, să dețină o stare fizică bună (mărunțire fără umiditate), solubilitate bună, efect rapid și de durată.

În țara noastră, după indicatorii de bază ai acidității solurilor, dozele necesare de amendament pentru solurile acide sunt de 4-6 t/ha (a materialelor cu CaCO3) sau de 1-2 t/ha a celor cu CaO. Sortimentele de amendamente pentru solurile acide din țara noastră cu aprovizionare facilă sunt: CaCO3 cu N-rezidual (din industria complexelor), CaCO3 din piatra de var măcinată, dolomitul (CaCO3.MgCO3), ce dețin PNA (% CaCO3) de 70-90% și Terracalco (cu CaO și PNA de 120-180%). Dozele de amendamente calculate pentru neutralizarea a 75-100% din Ah sau realizarea unei saturații în baze (V% peste 75%), chiar 75-90%, realizează un efect de corectare a reacției solurilor acide de min. 4-5 ani și chiar 6-8 ani, cu efect maxim de neutralizare a acidității în anii 2-3 de la aplicarea amendamentelor. În continuare încă 2-3 ani de la efectul maxim, indicii acidității și saturației în bază se plafonează, se reduce acest efect ameliorativ, fiind necesar ca după 6-8 ani să se intervină cu reamendarea acestor soluri (la momentul în care indicatorii de referință revin la valorile la care s-a luat decizia inițială a amendării).

  • Fertilizarea solurilor acide amendate și reamendate: este o măsură obligatorie în alternativa benefică a amendării și corectării reacției, întrucât, pe de o parte, solurile acide amendabile se caracterizează printr-o precară aprovizionare cu elemente nutritive și humus, iar pe de altă parte, s-a dovedit experimental și productiv o interacțiune pozitivă și de potențare reciprocă a măsurilor de amendare și respectiv fertilizare.

Solurile acide amendabile și amendate sunt interesate principal la fertilizările complexe (în primul rând, cu aplicări de bază NPK, NPK+, dar și NP și NP+) și altele suplimentare (N, NP), toate în doze dependente de aprovizionarea inițială a solului în nutrienți și necesarul după consum specific nutritiv al genotipului cultivat. Experiențele de lungă durată din SCDA Livada și Albota, dar și din alte condiții, cu fertilizări diferențiate și integrate în condiții de amendare a solurilor acide, au dovedit multianual că, în funcție și de specia cultivată, dozele optim economic se situează la valori ale s.a./ha de 100-120 kg la N, 50-70 kg la P2O5, 80-120 kg la K2O, dar și doze diferențiate de Mg, S, iar dintre microelemente – Mn, Fe, Cu, Zn, B, ale căror chimism poate avea perturbări datorită modificării radicale a pH-ului spre domeniu slab alcalin și prezenței Ca mai bine reprezentat în structura cationilor.

De mare importanță pentru ameliorarea solurilor acide este intervenția cu îngrășăminte organice (gunoi animalier și resturi vegetale prelucrate) pentru susținerea și redresarea conținutului de humus, refacerea capacității de tamponare a solurilor și o complexă redresare generală a condițiilor de nutriție, fizice și biologice.

Este esențial pentru alegerea sortimentelor de îngrășăminte (minerale, în primul rând) ca fertilizantul ales să susțină efectul de neutralizare al amendamentelor aplicate și să nu deterioreze reacția prin efecte de acidifiere și secundare. Aici se înscriu cu efecte pozitive sortimente din clasa celor cu N – uree, nitrocalcar, UAN, cu P – superfosfații, dar și multiple îngrășăminte complexe.

Alte măsuri ameliorative:

Structura de culturi agricole: implementată în asolamentele post-amendare are în vedere amplasarea prioritară a culturilor sensibile la aciditate, ce au și reacție semnificativ pozitivă la corectarea reacției, prin amendamente. Experiențele de la SCDA Livada și Albota, cu structuri de culturi diferențiate în perioada de efect al amendamentelor, arată o reacție diferențiată la aplicarea CaCO3, în funcție de cerințele culturilor la stările de reacție (pH) și sensibilitatea la aciditate – astfel, culturi agricole sensibile la aciditate ca orzul, orzoaica, sfecla de zahăr și furajeră, floarea soarelui, rapița, fasolea, soia, mazărea asigură sporuri de 120-175% (ca reacție semnificativă la amendare) față de ovăz, secară, cartof, lupin alb și galben, plante cu preferințe pentru solurile acide și care asigură sporuri modeste sau chiar inexistente la aplicarea CaCO3 (cu reacție la amendare de 3-15%). Logica valorificării superioare a acțiunii amendamentelor conduce la oportunitatea aplicării acestora strict pentru culturile sensibile la aciditate și se exclud total plantele tolerante la aciditate și Al-mobil. În acest domeniu de mare importanță, este acțiunea de introducere a unor plante ameliorative (cum ar fi leguminoasele), în asolamentele și rotațiile de valorificare superioară a acestor măsuri ameliorative. În final, sporurile de producție și reacție la amendare evoluează spre plafonare, se reduc spre anii 6-8 de la aplicare, moment în care se intervine cu reamendarea.

Lucrările solului: au în vedere respectarea unor condiții de calitate în care se prevăd exigențe pentru adâncimea și uniformitatea executării acestora. La aplicarea și încorporarea amendamentelor sunt eficiente arături mai adânci (22-25 cm), pentru o bună și uniformă încorporare a materialului, pentru a asigura o distribuire și contact bun cu solul și efect bun în solubilizare. La fertilizările de bază încorporările se completează în funcție de cultură și agrotehnică cu cele cu discul, tot în scopul asigurării unui contact cu solul și uniformitatea efectului. În anii de efect asigurat al amendamentului (6-8 ani), se pot utiliza activități de prelucrare a solului, prin arături mai superficiale (18-22 cm), dar și o extindere a lucrărilor cu grapele cu discuri. Nu trebuie omisă din setul de lucrări mecanice (1-2 lucrări în cei 6-8 ani) a activității mecanice cu scarificatorul, care în concordanță cu profilul morfologic al solurilor acide (orizont Bt compact, argilos), asigură o condiționare a regimului aerohidric în favoarea măsurilor ameliorative.

În alternativa fertilizării organominerale, se au în vedere exigențele specifice pentru încorporarea deplină și uniformă a componentei organice și respectarea formulelor minerale ce completează pe cele ce provin din resursele organice.

Organizarea măsurilor ameliorative

Perioada de sfârșit a verii și cea din toamnă, după recoltarea cerealelor păioase și a altor culturi, ca și după recoltarea celor semănate primăvara, se constituie în cea mai propice durată calendaristic în care aplicarea și încorporarea amendamentelor calcaroase poate respecta tehnologia optimală, cu toate secvențele tehnologice. Durata de realizare a programului ameliorativ al solurilor acide coincide cel puțin cu durata de efect al amendamentelor aplicate (de 6-8 ani). Controlul producției și analitic agrochimic al sistemului sol-plantă este permanent pentru monitorizarea efectelor complexe (tehnice și economice) a acțiunilor din acest proiect important.

Amendarea de întreținere

În practica unor țări în care amendarea este o activitate curentă (din vestul și nordul Europei), se procedează în mod curent la o „amendare de întreținere.” În acest context periodic, chiar anual, se utilizează 250-350 kg CaCO3 sau CaCO3.MgCO3/ha sau 150-200 kg CaO/ha, măsură care protejează evident reacția de la acidifierea naturală sau datorată altor agenți (inclusiv poluare), dar compensează substanțial și pierderile de Ca din sisteme, datorate producțiilor obținute sau levigării acestuia. Această măsură, ce poate fi evident și anuală, este cu efecte pozitive evidente și în utilizarea și raționalizarea îngrășămintelor aplicate, a nutriției, îmbinând în acest procedeu caracterul amendabil al Ca cu cel al calității de nutrient esențial în viața plantelor. În țara noastră, a devenit în ultimii ani utilizată măsura de aplicare a amendamentelor pe bază de CaO (ca Terracalco), în doze de până la 500 kg/ha, cu efecte pozitive de protejare a reacției solului și ameliorarea efectelor calciului și altor nutrienți în producția vegetală. Practica a devenit curentă în fermele cu soluri acide din jud. Brașov, Maramureș, Satu Mare, Neamț, Cluj, Bihor, Suceava.

Comentariile sunt închise.