Pana la 70.000 de euro pentru tinerii fermieri. Ce presupune masura de sprijin si cum poate fi accesata?

Salt la sursă
Author:

Redactor Redactor

– StiriAgricole.ro

Prin masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, agricultorii cu varsta de pana la 40 de ani pot accesa pana la 70.000 de euro, suma ce poate fi utilizata pentru modernizarea unor ferme deja existente, cu minimum 2 ani inainte de solicitarea sprijinului. In continuare va oferim toate informatiile necesare pentru accesarea sprijinului si pentru verificarea eligibilitatii.
Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile
Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:
Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.
Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.
INSTALAREA TANARULUI  FERMIER
Acest proces trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submasuri.
Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:
Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier  la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.
Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.
Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa;
o          implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de  6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
o          inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata
Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de  plata).
o          solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finantare);
detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
beneficiarul isi va stabili domiciliul, sediul social precum si locul de munca – in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)[1] in care este inregistrata exploatatia sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, ca o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceste cerinte nu sunt indeplinite la momentul depunerii cererii de finantare;

implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013)  in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii[2];
inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de finantare, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” CBPA aflat in vigoare si „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative;

in cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile CBPA in vigoare, precum si Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei anisi este de:
–           70 000 de euro pentru exploatatiile care integreaza in planul de afaceri operatiuni de conditionare – procesare sau agricultura ecologica pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
–           60 000 de euro pentru exploatatiile care integreaza in planul de afaceri operatiuni de conditionare – procesare sau agricultura ecologica pentru exploatatiile 12.000 € SO si 29.999 SO
–           50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
–           40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 € SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei ani (inclusiv pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza pana la data de 30 septembrie 2025, verificarea finala si ultima plata nu vor depasi data de 31 decembrie 2025.Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri.The post Pana la 70.000 de euro pentru tinerii fermieri. Ce presupune masura de sprijin si cum poate fi accesata? first appeared on StiriAgricole.ro.

mai 25, 2021

Comentariile sunt închise.