APIA: totul despre sprijinul pentru crescatorii de bovine, prin care se pot incasa pana la 185 de euro pe cap de animal

Salt la sursă
Author:

Redactor Redactor

– StiriAgricole.ro

Potrivit APIA, crescatorii de bovine vor putea beneficia si in acest an de sprijinul cuplat zootehnic, prin care pot obtine un sprijin de pana la 185 de euro pe cap de animal, in functie de rasa. Iata care sunt conditiile de acordare a sprijinului, cine sunt beneficiarii eligibili si care sunt documentele necesare.
Beneficiarii sprijinului cuplat sunt fermierii activi, crescatori de animale din speciile bovine, in functie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii:
1. bivolite de lapte;
2. taurine din rase de carne si metisii acestora, respectiv:
● vaci din rase de carne care nu au beneficiat in anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte,
● vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat in anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte,
● tineret mascul si/sau femel din rase de carne,
● tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne, obtinut din tauri din rase de carne si vaci pentru care nu se solicita sprijin cuplat categoria vaci de lapte;
● tauri din rase de carne.
3. vaci de lapte care nu au beneficiat in anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora.
Conditii de acordare specifice – taurine din rase de carne:
a) fermierii solicita sprijin cuplat pentru un efectiv de animale de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;
b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiaza de sprijin cuplat calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
c) tineretul mascul pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie sa aiba varsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
d) pentru tineretul femel se solicita sprijin cuplat pana la prima fatare, dar nu mai tarziu de varsta de 32 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
e) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne din exploatatie pentru care beneficiarul solicita sprijin cuplat sa aiba varsta de max. 12 ani la termenul limita de depunere a cererilor, iar taurii de reproductie din exploatatie pentru care se solicita sprijin cuplat sa aiba varsta de max. 6 ani la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
f) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat au fatat cel putin o data pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari sau pana la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru care vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne care inlocuiesc animalele cu circumstanta naturala, si au cel putin un produs inregistrat in RNE.
g) efectivul de animale pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, cu exceptia animalelor din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne, care trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE cel putin cu 8 luni inainte de data depunerii cererii unice de plata/data iesirii din exploatatie;
h) solicitantii detin registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 1760/2000;
i) solicitantii respecta normele de ecoconditionalitate prevazute la Art. 93 si Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga
exploatatie;
j) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie sa fie detinute in exploatatia din cerere si/sau in exploatatii detinute de beneficiar si/sau in exploatatiile asociatiilor / cooperativelor /grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat, cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz. Momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent;
k) animalele din categoria vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererii unice de plata in exploatatia din cerere si/sau exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar si/sau in exploatatiile asociatiilor /cooperativelor / grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat;
l) animalele din categoriile vaci de carne si/sau vaci metise cu rase de carne si/sau tauri de reproductie din rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei;
m) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat astfel:
o singura data pentru categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metis cu rase de carne;
● anual pentru categoriile vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne si tauri din rase de carne.
Lista cu rasele de taurine de carne completata pentru anul 2021 cu rasele asimilate acestora recunoscute de catre ANZ:
Aberdeen, Angus, Limousine, Charolaise, Galloway, Highland, Aubrac, Wagyu, Romagnola, Baltata Romaneasca – directia de exploatare carne, Hereford, Blonde d’Aquitaine, Salers, Sura de Stepa.
Documente generale necesare pentru solicitarea sprijinului cuplat
copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;
● dovada detinerii unui cont bancar activ;
● procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA.
DOCUMENTE SPECIFICE pentru taurine din rase de carne si metisii acestora:
a) Pentru animalele din categoriile vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne, copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita sprijin cuplat;
b) Pentru taurul din rase de carne si tineretul femel/mascul din rase de carne/metis cu rase de carne, existent in exploatatie la data depunerii cererii unice de plata, copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita sprijin cuplat;
c) Pentru taurul din rase de carne si tineretul femel/mascul din rase de carne/metis cu rase de carne, iesit din exploatatie pana la momentul depunerii cererii, copie de pe documentele care atesta iesirile animalelor din exploatatie;
d) pentru taurii de reproductie din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul si/sau femei din rase de carne si tineretul mascul si/sau femei metis cu rase de carne, adeverinta eliberata de agentia/ asociatia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, care certifica rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproductie din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne), precum si inscrierea in Registrul genealogic al rasei pentru tauri de reproductie  din rase de carne si inscrierea/inregistrarea in Registrul genealogic al rasei pentru vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne, avizata de ANZ prin oficiile judetene;
e) pentru tineretul mascul si/sau femele metis cu rase de carne din exploatatiile care nu se gasesc in evidentele asociatiei acreditate pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, adeverinta eliberata de ANZ, prin oficiile judetene, care certifica metisul cu rasa de carne pentru animalele solicitate (tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne din exploatatiile care nu se gasesc in evidentele asociatiei acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei).
 The post APIA: totul despre sprijinul pentru crescatorii de bovine, prin care se pot incasa pana la 185 de euro pe cap de animal first appeared on StiriAgricole.ro.

aprilie 12, 2021

Comentariile sunt închise.