APIA: documentele pentru obtinerea rentei viagere pot fi transmise online. Iata ce presupune procedura

Salt la sursă
Author:

Redactor Redactor

– StiriAgricole.ro

APIA ii anunta pe fermieri ca, incepand cu 1 martie, toate centrele subordonate agentiei vor primi documentele necesare pentru obtinerea rentei viagere, de data aceasta in format electronic sau prin posta/curier, din cauza pandemiei de COVID-19.
Reprezentantii agentiei au mai precizat ca toti solicitantii vor fi contactati telefonic de catre functionarii APIA, pentru a viza electronic carnetele de renta viagera, se arata intr-un document APIA, transmis Stiri Agricole.
In contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul Romaniei,
APIA informeaza ca, in perioada 01.03 – 31.08.2021, pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2020, Centrele judetene APIA si al Municipiului Bucuresti, vor proceda la primirea declaratiilor de vizare/a cererilor si a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicatii sau posta/curier. Doar in cazuri exceptionale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic pentru a le depune la Centrele APIA, cu respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.
Vizarea electronica presupune ca functionarii Agentiei sa contacteze telefonic rentierii care au domiciliul in judetul corespunzator fiecarui Centru APIA.
Documentele pe care rentierii agricoli trebuie sa le prezinte la depunerea declaratiilor de vizare (copie CI/BI/pasaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiza medicala grad I sau II, decizia pentru limita de varsta (daca e cazul), dovada cont bancar activ, procura notariala, s.a.m.d.) vor fi puse la dispozitia APIA de catre rentier/ imputernicit/ mandatar/ curator prin mijloace electronice, posta/curier.
Functionarul de la nivelul Centrului Judetean/al Municipiului Bucuresti certifica conformitatea datelor din documentele transmise catre rentier imputernicit/mandatar/ curator prin mijloace electronice, posta/curier cu datele din copiile existente la dosarul din Centrul APIA, mentionand pe Anexa modalitatea de primire a documentelor/ informatiilor.
Cererile de reanalizare ale dosarelor de renta viagera agricola, cererile mostenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispozitia Centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin posta/curier, completand formatul tip conform Anexelor la prezentul comunicat, sau printr-o cerere scrisa care va contine informatiile din formatul tip.
In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 si alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza, prin mandat postal sau virament bancar.
Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului.
In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia pentru anul 2020 poate fi incasata de mostenitorii sai, cu conditia respectarii prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii/transmiterii la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pana la data limita 15.10.2021, a cererii de mostenitor insotita de urmatoarele documente justificative:

carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu in original),
copie a certificatului de deces,
copie a actului de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula ”definitiva”),
copie C.I./pasaport al mostenitorului,
imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original),
extras de cont pe numele mostenitorului.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data-limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora.
Legislatie:

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, titlul XI “Renta viagera agricola”, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MADR/MFP nr. 296/2327/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;

Legea nr. 18/1991– Legea fondului funciar republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

Codul civil republicat adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009, in vigoare de la data de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

Ordinul nr.44/01.03.2021 pentru aprobarea desfasurarii activitatii de primire si administrare a cererilor de plata/ deconturilor justificative si a activitatii de vizare a carnetelor de rentier agricol si de primire a documentelor justificative de catre APIA, in contextul pandemiei de Coronavirus pe teritoriul Romaniei.
The post APIA: documentele pentru obtinerea rentei viagere pot fi transmise online. Iata ce presupune procedura first appeared on StiriAgricole.ro.

martie 2, 2021

Comentariile sunt închise.