Burse pentru masteranzi

Burse de cercetare pe baza unui concurs cu tema: Studiul GES în agricultura românească – rolul tehnologiilor agricole sustenabile în reducerea acestora (lansare: februarie 2021)

  • candidați: masteranzi din domeniu
  • durata bursei: 12 luni
  • total grant: €5000, eșalonat în 3 faze pe măsura evaluării livrabilelor

Livrabile:

  • Evaluarea GES pentru diferite tipuri de ferme
  • Modul de calcul al GES în funcție de zona geografică, cultură, tehnologia aplicată
  • Identificarea mijloacelor de reducere a GES prin tehnologii agricole sustenabile (studiu de caz)
  • Elaborare lucrare de disertație
  • Lucrări științifice susținute

Comisia de analiză a aplicațiilor: VIDICAN Roxana, MIHALACHE Mircea, RUSU Mihai

Photo by Gozha Net on Unsplash

Comentariile sunt închise.