Posibilități de promovare a elementelor secundare în fertilizarea culturilor de primăvară

Aplicarea elementelor secundare (macroelemente – S, Ca, Mg) este încă restrânsă, iar în prezent devine tot mai actuală motivația și oportunitatea aplicării în sisteme de fertilizare diferențiate, cu o integrare eficientă a compozițiilor fertilizante cât mai complexe.

Retrospectiva domeniului practic arată că s-au abordat anterior compoziții fertilizante simple (preponderent cu N), apoi tot unilateral, cele complexe NP și în ultimele două-trei decenii s-au introdus mai larg la anumite culturi (agricole și horticole) complexele NPK. Se poate afirma că aplicarea integrată a sulfului, calciului și magneziului în perioada actuală este extrem de restrânsă și chiar neconcludentă.

Cerințele actualizării acestora în fertilizare sunt multiple – în primul rând, structura actuală a plantelor de câmp și horticole deține culturi cu consum specific ridicat în aceste elemente (rapiță, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe, legume în câmp și spații protejate ș.a.), apoi obiectivele calitative și cantitative de producții implică o complementaritate a S, Ca, Mg față de NPK, reciprocitate în efecte și interacțiuni – S și Mg fac mai eficiente rolurile azotului prin randament fotosintetic și proteic, Mg este alături de N și Ca garantul unor stări de vegetație normale, sănătoase, rezistente la factori multipli de stres. Nu trebuie neglijat nici principiul de restituire și compensare a elementelor prelevate (exportate) din sol cu recoltele, mai ales că pierderile acestea sunt semnificative pentru Ca (valabile la majoritatea culturilor foarte productive), la S concomitente cu reducerea conținutului de humus, iar la Mg sunt permanente cu procesele de debazificare din soluri și consum productiv.

Introducerea în fertilizare a elementelor S, Ca, Mg se poate realiza cu combinații simple (CAN – cu N, Ca + Mg), complexe NP+ și complexe NPK+.

Lan de porumb văzut din dronă. Photo by Alex Holt on Unsplash.

Pentru culturile de primăvară:

Floarea soarelui, pentru producții de 3-4 t/ha semințe, cu consum specific (Cs kg/t) – 50 N, 30 P2O5, 60 K2OPorumb – pentru producții de 10-12 t/ha boabe cu Cs kg/t 28 N, 18 P2O5, 30 K2O, 12 CaO, 4 MgO, 3 S-solubil., 35 CaO, 20 MgO, 12 S-solubil.

Variante fertilizare (la alegere)

 • de bază:
  • 400 kg s.c./ha – 15-15-15 (SOP)
  • 400 kg s.c./ha – 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3
  • 400 kg s.c./ha – 14-14-14 + 3 MgO + 6 SO3 + 0,05 B + 0,05 Zn
  • 400 kg s.c./ha – 16-16-16 (MOP)
 • la semănat:
  • 120 kg s.c./ha CAN
  • 120 kg s.c./ha 27-13,5-0
  • 150 kg s.c./ha 23-9-9 + 1,5 CaO + 1 MgO + 0,05 B + 0,05 Zn
 • fazial:
  • 200 kg s.c./ha CAN
  • 150  kg s.c./ha uree
  • 200 kg s.c./ha 25-5-10
  • 200 kg s.c./ha AN
  • 200 l s.c./ha UAN

Sistemele de fertilizare propuse dezvoltă efectele interacțiunii și complementarității elementelor, cunoscut fiind că fertilizarea de bază și starter asigură o răsărire mai rapidă și uniformă, întrucât în această perioadă condițiile ecologice de regulă sunt atipice, cu deficit de umiditate. Aportul de S+Mg (de bază) și alte complementarități create fazial sau prin microelemente asigură producții mari și de calitate.

Porumb – pentru producții de 10-12 t/ha boabe cu Cs kg/t 28 N, 18 P2O5, 30 K2O, 12 CaO, 4 MgO, 3 S-solubil.

Variante de fertilizare (la alegere)

 • de bază:
  • 300 kg s.c./ha 20-20+0,05 Zn
  • 300 kg s.c./ha 15-15-15 + 12,8 S (SOP)
  • 400 kg s.c./ha 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3
 • la semănat:
  • 120 kg s.c./ha CAN
  • 120 kg s.c./ha 27-13,5-0
  • 150 kg s.c./ha 18-18+5 MgO + 10 SO3
 • fazial:
  • 250 kg s.c./ha 23-9-9 + 1,5 CaO + 1 MgO + 0,05 B + 0,05 Zn
  • 250 kg s.c./ha CAN
  • 200 l s.c./ha UAN

Sistemele de fertilizare la porumb au la bază doze ridicate de elemente nutritive, echilibrate, cu interacțiune complementară ce determină valorificarea suplimentară a interacțiunii NPK, potențată de îmbunătățirea nutriției prin aport concomitent și fazial, cu S+Mg sau cu S+Ca+Mg+B+Zn.

Sfecla de zahăr – cu productivitate ridicată – 60-80 t rădăcini/ha cu Cs kg/t – 6 N, 4 P2O5, 8 K2O, 4 CaO, 3 MgO, 2 S-solubil.

Variante de fertilizare (la alegere)

 • de bază:
  • 400 kg s.c./ha 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3
  • 500 kg s.c./ha NPK (MOP, SOP)
 • la semănat:
  • 150 kg s.c./ha CAN
  •   150 kg s.c./ha 25-5-10
 • fazial:
  • 250 kg s.c./ha 23-9-9 + 1,5 CaO + 1 MgO + 0,05 B + 0,05 Zn
  • 250 kg s.c./ha CAN
  • 300 kg s.c./ha 14-14-14 – 3 MgO + 6 SO3 + 0,05 B + 0,05 Zn

La sfecla de zahăr, pentru productivitatea ridicată, se asigură cantitativ și sortimental necesarul de elemente fertilizante, inclusiv pentru prevenirea unor sensibilități la insuficiențele de K, Ca, Mg, iar dintre microelemente, la B. Carența de B este frecventă pe solurile alcaline, pe cele nisipoase și accentuată la deficitul de umiditate.

Promovarea unor sortimente complexe noi se leagă diferențiat și integrat de necesarul culturilor, diversitatea ridicată a solurilor și obiectivele cantitative și calitative ale tehnologiilor.

Comentariile sunt închise.