Crește ajutorul financiar pentru organizațiile de producători din sectorul fructe legume

În ședința de Guvern din data de 18 noiembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor.

Completările aduse prezentului act normativ permit organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, care derulează un program operațional, ca în anul 2020 să își gestioneze fondurile, în special în cazul în care și-au modificat programele operaționale, prin mărirea limitei asistenței financiare din partea Uniunii Europene de la 50 % la 70 % din cheltuielile efective suportate.

Din cauza pandemiei generată de COVID-19, organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor se confruntă cu dificultăți în punerea în aplicare a programelor operaționale aprobate. În acest context, unele dintre acțiunile și măsurile aprobate în cadrul programelor nu vor putea fi implementate în anul 2020 și, prin urmare, o parte din fondurile operaționale nu vor fi cheltuite. Alte organizații de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor își modifică programele operaționale în vederea realizării unor acțiuni și măsuri de combatere a pandemiei de COVID-19, cum ar fi cele de gestionare a crizelor.

Astfel, pentru a garanta faptul că organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor sunt în măsură să-și gestioneze fondurile, a fost adoptat Regulamentul Delegat 2020/1275 al Comisiei Europene din 6 iulie 2020.

Adoptarea acestui regulament a impus completarea corespunzătoare a legislației naționale, respectiv a art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor.

Precizăm că beneficiarii acestei măsuri sunt organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructe legume care au în implementare un program operațional derulat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În prezent, în România, există 23 de organizații de producători din sectorul fructelor și legumelor,  recunoscute potrivit legislației în vigoare, dintre care 5 derulează programe operaționale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Comentariile sunt închise.