SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SATULUI MONTAN ROMÂNESC

Înființarea unui Centru de pregătire multifuncțională pentru valorificarea potențialului agricol și turistic al zonei” pornind de la premiza ca EDUCAȚIA – este șansa pentru viitorul satelor din zona montană.

SCOP

Încurajarea și sprijinirea tinerilor fermieri, a grupurilor defavorizate pentru valorificarea potențialului agroturistic al zonelor și dezvoltarea comunităților rurale concomitent cu prezervarea mediului înconjurător.

Sunt inițiate 3 categorii de acțiuni:

 1. Educative: Organizarea de activități de educare a tinerei generații în spiritul dezvoltării durabile a zonei montane și a valorificării optime a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice și culturale specifice;
 2. Acțiuni de informare, diseminare politici pentru zona montană – oportunități oferite de legislația în vigoare pentru dezvoltarea zonei montane;
 3. Antreprenoriat – inițiere și dezvoltare de afaceri în domeniul agroturistic.

Activități organizate:

1. Cursuri interactive

Tematica:

 •  Culturi agricole specifice zonei montane – tehnologii  specifice agriculturii durabile și de  conservare a biodiversității
 • Etică ecologică
 • Schimbările climatice și influența lor asupra zonei montane
 • Valorificarea potențialului turistic al zonei
 • Managementul fermei și gestiunea afacerilor
 • Comunicare și relații cu publicul
 • Marketingul produselor agricole și non agricole specifice montane

2. Acțiuni unitare de susținere

Acțiuni unitare de susținere la nivel regional și național, cunoașterea legislației în domeniu, valorificarea oportunităților de dezvoltare a zonei, recunoașterea existenței obiective a condițiilor naturale specifice și a dreptului comunităților din zona montană la o dezvoltare specifică conform Legii Muntelui.

Activități:

 • susținerea în  elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum și de proiecte și programe de dezvoltare agricolă, rurală și integrate pentru zona montană;
 • monitorizarea implementării programelor și proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înființării și bunei funcționări a organizațiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători și a altor forme de asociere;
 • reprezentarea intereselor comunităților agricole din zona montană în raport cu alte instituții și organisme naționale.

3. Cursuri de antreprenoriat

Cursuri de antreprenoriat în vederea dezvoltării de afaceri aducătoare de profit și relansarea economică a satelor românești, diversificarea activităților economice și de producție din zona montană fără deteriorarea echilibrului ecologic

Cursuri:

 • Management al fermei și gestiunea afacerilor
 • Marketingul produselor agricole și non agricole specifice zonei montane
 • Agroturism – dezvoltarea activităților de turism și agroturism

4. Acțiuni de educare a tinerei generații

Acțiuni de educare a tinerei generații în spiritul dezvoltării durabile a zonei montane – Tabere de vară folosind cadre didactice și studenți voluntari:

Tematica:

a) protecția și conservarea resurselor naturale; tehnologii agricole durabile specific zonei montane

b) protecția și conservarea ariilor naturale protejate; valorificarea fondului pastoral

c) valorificarea resurselor naturale disponibile în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;

d) stabilizarea locuitorilor din zonele montane și favorizarea instalării familiilor tinere în zona montană;

e) dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite populației montane;

f) aplicarea de măsuri agro-pedo-ameliorative în vederea opririi degradării terenurilor agricole și silvice;

g) păstrarea și modernizarea activităților industriale și artizanale tradiționale;

h) dezvoltarea activităților de turism și agroturism;

i) îmbunătățirea pregătirii profesionale a locuitorilor din spațiul montan;

j) păstrarea tradițiilor prin promovarea valorilor culturale.

5. Acțiuni educative în sprijinul continuării studiilor

Acțiuni educative în sprijinul continuării studiilor pentru locuitorii zonelor rurale- educația în domeniul agricol –  șansa la dezvoltarea satului romanesc

Activități:

 • Organizarea de aplicații practice folosind ca și lectori studenți ai USAMV Cluj: tehnologii agricole, plante medicinale, valorificarea pajiștilor, zootehnie, silvicultură, apicultură, activități tradiționale aducătoare de venit
 • Înființarea unui lot demonstrativ “Grădina de lângă școală” – în domeniile: legumicultură, pomi și arbuști fructiferi
 • Ateliere practice organizate in situ pentru promovarea „agriculturii aplicate” și schimb de bune practici cu fermieri din zona montană
 • Organizarea de școli de vară în domeniul agroturistic

Comentariile sunt închise.