SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SATULUI MONTAN ROMÂNESC

Înființarea unui Centru de pregătire multifuncțională pentru valorificarea potențialului agricol și turistic al zonei” pornind de la premiza ca EDUCAȚIA – este șansa pentru viitorul satelor din zona montană.

Încurajarea și sprijinirea tinerilor fermieri, a grupurilor defavorizate pentru valorificarea potențialului agroturistic al zonelor și dezvoltarea comunităților rurale concomitent cu prezervarea mediului înconjurător.

Sunt inițiate 3 categorii de acțiuni:

 1. Educative: Organizarea de activități de educare a tinerei generații în spiritul dezvoltării durabile a zonei montane și a valorificării optime a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice și culturale specifice;
 2. Acțiuni de informare, diseminare politici pentru zona montană – oportunități oferite de legislația în vigoare pentru dezvoltarea zonei montane;
 3. Antreprenoriat – inițiere și dezvoltare de afaceri în domeniul agroturistic.

Activități organizate:

Tematica:

 •  Culturi agricole specifice zonei montane – tehnologii  specifice agriculturii durabile și de  conservare a biodiversității
 • Etică ecologică
 • Schimbările climatice și influența lor asupra zonei montane
 • Valorificarea potențialului turistic al zonei
 • Managementul fermei și gestiunea afacerilor
 • Comunicare și relații cu publicul
 • Marketingul produselor agricole și non agricole specifice montane

Acțiuni unitare de susținere la nivel regional și național, cunoașterea legislației în domeniu, valorificarea oportunităților de dezvoltare a zonei, recunoașterea existenței obiective a condițiilor naturale specifice și a dreptului comunităților din zona montană la o dezvoltare specifică conform Legii Muntelui.

Activități:

 • susținerea în  elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum și de proiecte și programe de dezvoltare agricolă, rurală și integrate pentru zona montană;
 • monitorizarea implementării programelor și proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înființării și bunei funcționări a organizațiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători și a altor forme de asociere;
 • reprezentarea intereselor comunităților agricole din zona montană în raport cu alte instituții și organisme naționale.

Cursuri de antreprenoriat în vederea dezvoltării de afaceri aducătoare de profit și relansarea economică a satelor românești, diversificarea activităților economice și de producție din zona montană fără deteriorarea echilibrului ecologic

Cursuri:

 • Management al fermei și gestiunea afacerilor
 • Marketingul produselor agricole și non agricole specifice zonei montane
 • Agroturism – dezvoltarea activităților de turism și agroturism

Acțiuni de educare a tinerei generații în spiritul dezvoltarii durabile a zonei montane – Tabere de vară folosind cadre didactice și studenți voluntari:

Tematica:

a) protecția și conservarea resurselor naturale; tehnologii agricole durabile specific zonei montane

b) protecția și conservarea ariilor naturale protejate; valorificarea fondului pastoral

c) valorificarea resurselor naturale disponibile în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;

d) stabilizarea locuitorilor din zonele montane și favorizarea instalării familiilor tinere în zona montană;

e) dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite populației montane;

f) aplicarea de măsuri agro-pedo-ameliorative în vederea opririi degradării terenurilor agricole și silvice;

g) păstrarea și modernizarea activităților industriale și artizanale tradiționale;

h) dezvoltarea activităților de turism și agroturism;

i) îmbunătățirea pregătirii profesionale a locuitorilor din spațiul montan;

j) păstrarea tradițiilor prin promovarea valorilor culturale.

Acțiuni educative în sprijinul continuării studiilor pentru locuitorii zonelor rurale- educația în domeniul agricol –  șansa la dezvoltarea satului romanesc

Activități:

 • Organizarea de aplicații practice folosind ca și lectori studenți ai USAMV Cluj: tehnologii agricole, plante medicinale, valorificarea pajiștilor, zootehnie, silvicultură, apicultură, activități tradiționale aducătoare de venit
 • Înființarea unui lot demonstrativ “Grădina de lângă școală” – în domeniile: legumicultură, pomi și arbuști fructiferi
 • Ateliere practice organizate in situ pentru promovarea „agriculturii aplicate” și schimb de bune practici cu fermieri din zona montană
 • Organizarea de școli de vară în domeniul agroturistic

Comentariile sunt închise.